Familjehemsvård

Maxia Care

 

Vård med kärlek, kvalité

& omtanke

Vad är ett familjehem?

Som familjehem blir du barnets nya familj från några månader till en hel uppväxt. Familjehemmet ansvarar för barnets dagliga omsorg, skolgång ,hälsa och andra behovsområden. Det är även viktigt att barnet får känslomässigt stöd samt möjlighet till integration och positiv utveckling. För att kunna erbjuda barnet en trygg, stabil och stadigvarande familjehemsplacering krävs det att familjen har tid, engagemang och ett stort hjärta.

Maxia Care specialiserar sig på att rekrytera familjer som kan ta emot barn och unga i sitt hem. Vårt syfte är att tillhandahålla Socialtjänsten kvalitativa familjehem och etablera ett förtroendefullt och nära samarbete med involverade parter. Kvalitetsarbetet är centralt för oss, således eftersträvar vi hög kvalitet i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.

 

Kvalitetsarbetet är centralt för oss, således eftersträvar vi hög kvalitet i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.

 

Konsulentstöd / Utbildning / Handledning

Som familjehem får ni stöd, utbildning och handledning från oss när ni behöver det.Alla familjehem som blir en del av Maxia Cares familjehemsvård får introduktionsutbildning av oss. Alla våra familjehem har en konsulent kopplad till sig och konsulenten kommer hem till familjehemmet var 3:e vecka för handledning. Familjehemmen åker också in till vårt kontor i Göteborg för handledning. Som familjehem har man alltså både socialtjänsten och konsulenten som samarbetspartner.Vi anordnar även nätverksträffar med våra familjer en gång per termin. Under våra nätverksträffar kommer vi att lägga fokus på att utveckla våra familjer genom bland annat föreläsningar av olika professioner och workshops där vi utgår från olika situationer som kan uppstå när man är familjehem. Målet med våra nätverksträffar är att familjerna får större kunskap och erfarenheter som ligger till grund för en stadigvarande familjehemsplacering.

 

Placeringsförfrågan

Är du som handläggare i behov av en placering hos familjehem för barn och unga kontakta oss idag via epost, telefon eller kontaktformuläret.

 

Ersättning

Som familjehem får ni ett arvode som är skattepliktig, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassagrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Utöver arvodet erhåller ni en omkostnadsersättning som ska täcka konkreta utgifter för det placerade barnet. Omkostnadsersättningen är inte skattepliktig.

 

Omkostnadsersättningen är avsett att täcka följande kostnader:

 

Mat

Hygien

Boende

Kläder

Vardagsresor

Fritidsaktiviteter

Fickpengar

 

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli familjehem hos oss eller vill du veta mer är du välkommen att göra en intresseanmäla eller kontakta oss!

SAMARBETSPARTNER

@ 2014 Maxia Care AB

Maxia Care AB

Vård med kärlek, kvalité & omtanke

Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg för att bedriva enskild verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Besöksadress

Hisingsgatan 28

417 03 Göteborg

 

Telefon: 010 516 44 77

 

Epost: info@maxia.nu

 

Hemsida: www.maxia.nu