Hem

Vi  erbjuder assistans med hög kvalité.  Du kan känna dig säker i våra händer och njuta av livet medan vi sköter assistansen.  Genom vår systematiska kvalitetsarbete kommer vi erbjuda personlig assistans av hög kvalité

Vi utformar din assistans efter dina önskemål. Du får ett stort inflytande över hur assistansen anordnas till alla delar.  Du får möjligheten att ha inflytande och självbestämmande i uppdragets all skeden.

Personlig assistans är en av tio insatser i Lag (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utgångspunkten i lagen är rätten för personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Detta gäller alla som ingår i LSS personkrets.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk hjälp till våra klienter kostnadsfritt. Vi hjälper dig med ansökan till Försäkringskassan eller kommunen.

shutterstock_72346531
shutterstock_118867171
shutterstock_260098067
shutterstock_224903518
shutterstock_244732990
shutterstock_286005248

Vi utformar din assistans med din delaktighet och självbestämmande...

Kunskap & vägledning

Vi erbjuder olika utbildningar och informationsträff   systematiskt för att höja kompetensen hos såväl personliga assistenter som uppdragsgivare och även anhöriga om intresset finns.

Samverkan & Stöd

Vi samverkar med andra organistioner och aktörer för att allt ska fungera smidigt samtidigt stödjer vi dig som vår klient i dina möten med myndigheter och andra verksamheter när du önskar det.

Är du förälder med barn som har funktionsnedsättning?

Vi på Maxia Care har  hög kompetens när det gäller barnets assistans. Även

en  förälder som själv har personliga assistenter  behöver extra stöd för att kunna beaka sina barns rättigheter. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.