Hem

Maxia Care

 

Vård med kärlek, kvalité

& omtanke

Vi utformar din assistans med din delaktighet och självbestämmande...

Vi erbjuder juridisk hjälp till våra klienter kostnadsfritt. Vi hjälper dig med ansökan till Försäkringskassan eller kommunen.

Vi erbjuder assistans med hög kvalité. Du kan känna dig säker i våra händer och njuta av livet medan vi sköter assistansen. Genom vår systematiska kvalitetsarbete kommer vi erbjuda personlig assistans av hög kvalité.

Vi utformar din assistans efter dina önskemål. Du får ett stort inflytande över hur assistansen anordnas till alla delar. Du får möjligheten att ha inflytande och självbestämmande i uppdragets all skeden.

Personlig assistans är en av tio insatser i Lag (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utgångspunkten i lagen är rätten för personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Detta gäller alla som ingår i LSS personkrets.

Är du förälder med barn som har funktionsnedsättning?

Vi på Maxia Care har hög kompetens när det gäller barnets assistans. Även

en förälder som själv har personliga assistenter behöver extra stöd för att kunna beaka sina barns rättigheter. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Vi samverkar med andra organistioner och aktörer för att allt ska fungera smidigt samtidigt stödjer vi dig som vår klient i dina möten med myndigheter och andra verksamheter när du önskar det.

Vi erbjuder olika utbildningar och informationsträff systematiskt för att höja kompetensen hos såväl personliga assistenter som uppdragsgivare och även anhöriga om intresset finns.

SAMARBETSPARTNER

@ 2014 Maxia Care AB

Maxia Care AB

Vård med kärlek, kvalité & omtanke

Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg för att bedriva enskild verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Besöksadress

Hisingsgatan 28

417 03 Göteborg

 

Telefon: 010 516 44 77

 

Epost: info@maxia.nu

 

Hemsida: www.maxia.nu