Bli kund


Vård med kärlek, kvalité

& omtanke

Maxia Care

1

Vårt erbjudande

Maxia Care Ab är ett litet bolag där kvalité och gemenskap går före allt annat.

Vi erbjuder assistans med kärlek, kvalitè & omtanke samt

 • Vi ställer upp för våra uppdragsgivare där andra ger upp.
 • Vi är ett litet personligt bolag där finns det plats för just dig.
 • Du försvinner aldrig i mängden, du behåller din speciella plats.
 • Tillgänglighet dygnet runt – jourtelefon.
 • Juridisk vägledning är alltid kostnadsfri hos oss.
 • Vi anordnar utflykter, kurser och andra aktiviteter.
 • Vi har kollektivavtal, bra löner & villkor för våra assistenter.
 • Vi är experter på barnassistans med barnperspektivet i fokus.
 • Information ges till klienter, anhöriga & Assistenterna löpande.


Genom att uppdateras löpande om din assistansersättning, regelbunden redovisning, stöd och rådgivning kommer

du ha möjligheten att kunna påverka din assistans och vara delaktig och bestämma själv hur du vill skapa Genomförandeplan för din assistans.

2

Så blir du vår klient

 • Informationsmöte; ett  möte med oss är  det första steget. Oavsett om du tackar jag eller nej till vårt erbjudande är du alltid välkommen att besöka oss och få uppdaterad information om våra tjänster som assistansanordnare.
 • Introduktionsmöte; är nästa möte där du har funderat en hel del och nu vill gå vidare och få djupare information om vår organisation. Under denna möte kommer du få både muntlig och skritflig information om vilka vi är och hur vi jobbar. Vi berättar om våra regler och villka lagar vi följer. Du får nödvändig information med dig hem för att kuna läsa i lugn och ro samtidigt som vi bokar nästa möte då vi kommer att skriva på avtal.
 • Påskrivning av avtal; Under denna möte kommer vi både skriva på avtal och ev. fullmakt för att vi ska börja jobba som din assistansanordnare officiellt.  Om du har avtal hos en annan assistansanordnare och behöver stöd för uppsägning av det andra avtalet vi kan hjälpa dig med detta också.
 • Introduktion; Inom  en vecka efter att du har skrivit på avtalet ska du med dina anhöriga genomgå vår introduktionsutbildning för att vi skulle säkerställa att all kommunikation i framtiden fungerar smidigt.  Under introdutionen kommer du ta del av våra rutiner kring din assistans och du får också datum för upprättande av genomförandeplan.

Grattis!  Nu efter att  du har gjort allt det här, Vi välkomnar dig varmt som uppdragsgivare hos oss! Hoppas du känner dig som en del av vår verksamhet.


3

Din rättighet vårt uppdrag

Vill du bli kund hos oss? Tveka inte och hör av dig Här idag!

Då vi alltid anordnar assistansen på uppdrag av assistansanvändares önskemål ligger det i sakens natur att du får ett stort inflytande över hur assistansen anordnas till alla delar.Du har inflytande genom att:

 • Aktiv medverka i utformningen av utförandet av assistansen (Genomförandeplan).
 • Kunna välja vem eller vilka som ska anställas som personliga assistenter(rekrytering).
 • Påverka schemaläggningen, när och hur assistansen ska utföras (arbetsledning).
 • Ha insyn i och kunna påverka användningen av assistansersättningen(uppföljning).
 • Ha inflytande över vilka assistenter som följer med på vissa aktiviteter, t.ex. så kan vissa assistenter vara mer eller mindre lämpliga än andra vid olika tillfällen utifrån brukarens perspektiv.
 • Du får möjligheten att ha inflytande och självbestämmande i uppdragets alla skeden.


@ 2014 Maxia Care AB

Maxia Care AB

Vård med kärlek, kvalité & omtanke

Besöksadress

 

Hisingsgatan 28

417 03 Göteborg


Telefon: 010 516 44 77


Epost: info@maxia.nu


Hemsida: www.maxia.nu

Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg för att bedriva enskild verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.