Hemtjänst

Äldreomsorg

med

kärlek, kvalité & omtanke1

Vad är behovet hos klienten?

Etersom hemtjänst utformas efter dina önskemål som klient därför för varje nytt uppdrag behöver vi ta reda på  vad du har för behov av utbildningar hos våra medarbetare som ska hjälpa dig i din vardag.

2

Vad är vi bra på?

Efter att vi tog reda på kundens behov stämmer vi av med vår checklista också för att säkerställa kundens alla behov ska tillgodoses genom utbildningen. När vi har gjort en lista då ve vet hur bra vi ligger till. Det skapas ett genomförandeplan tillsammans med klienten.

3

Vad är det vi behöver bli bättre på?

med två listor en på behoven och den andra på resurserna blir det lättare för oss att arrangera utbildningar som tillgodoser våra behov och höjer kompetensen hos oss.

HemtjänstDu som behöver hjälp i din vardag kan ansöka hos kommunen om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor. När du har fått beslut om hemtjänst kan du välja privat eller kommunal utförare av din hemtjänst. För att välja oss som privat utförare kan ni kontakta oss så hjälper vi er med valet. 


Kontakta oss idag!  Efter beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka  planerar du och din kontaktpersonal i hemtjänsten tillsammans hur, när och vad du ska få stöd och hjälp med.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • att klä på och av dig och sköta din personliga hygien
  • att värma mat, diska och ta ut soporna 
  • städning och tvätt
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden
  • att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad