Kompetens


Vård med kärlek, kvalité

& omtanke

Maxia Care

Kompetensförsörjning


Vi jobbar systematiskt med kompetensförsörjning både hos personal och uppdragsgivare och även hos anhöriga om behovet finns.

1

Vad är behovet hos klienten?

Etersom personlig assistans utformas efter dina önskemål som klient därför för varje nytt uppdrag behöver vi ta reda på  vad du har för behov av utbildningar hos dina personliga assistenter.

2

Vad är vi bra på?

Efter att vi tog reda på kundens behov stämmer vi av med vår checklista också för att säkerställa kundens alla behov ska tillgodoses genom utbildningen. När vi har gjort en lista då ve vet hur bra vi ligger till.

3

Vad är det vi behöver bli bättre på?

med två listor en på behoven och den andra på resurserna blir det lättare för oss att arrangera utbildningar som tillgodoser våra behov och höjer kompetensen hos oss.

Personlig assistans & Barn


Har du ett barn med funktionsnedsättning eller kanske du är en förälder som själv har funktionsnedsättning och har personlig assistans. Oavsett vad kommer barnet att vistas i en miljö där räknas det som många vuxnas arbetsplats.

 


Vi på Maxia Care har erfarenhet av arbete med barn & unga och har rutiner sm säkerställer barnperspektivet inom personlig assistans.  När ett barn är inblandat i uppdraget  då:

  • Vi erbjuder utbildning till både anhöriga, föräldrar och personliga assistenter . Utbildningen handlar om barnkonventionen och hur vi alla som i vårt arbete kommer i kontakt med barn ska tillämpa barns rättigheter och låta barnet alltid komma i främre rummet.
  • Vi har speciella rutiner kring  rekrytering av peronliga assistenter till barn där vi säkerställer barnets trygghet.
  • Vi  anpassar all vår information på så sätt som det blir lättare för barnet att ta till sig informationen.
  • Vi samarbetar med andra organisationer som jobbar med barnperspektiver i samhället för att uppdatera och utbyta metoder och kunskap i arbetet med barn.
  • Vi använder oss av senaste tecknologi för att öka kommunikationsmöjligheter för samtal med barn som har svårare funktionsnedsättningar.
  • Det finns många etiska frågor som uppkommer vid arbete med barn som uppdragsgivare. Vi jobbar förebyggande med etiska frågor för att undika konflikt på arbetsplatsen.
  • Ibland trots alla förebyggande insatser det kan finnas konflikter ändå. Vi på Maxia Care spelar en rådgivande roll för konflikthantering. Skulle vi känns att extern konsult behövs kommer vi även anlita extern aktör för att lösa problemet.
  • Har du ett barn som tillhör personkrets 1 och du funderar på att låta oss sköta ditt barns personlig assistans tveka inte och  skriv tills oss eller ring oss. Du kan få information om hur vi kommer att planera kring ditt barns assistans. Hjärtligt Välkomna!

@ 2014 Maxia Care AB

Maxia Care AB

Vård med kärlek, kvalité & omtanke

Besöksadress

 

Hisingsgatan 28

417 03 Göteborg


Telefon: 010 516 44 77


Epost: info@maxia.nu


Hemsida: www.maxia.nu

Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg för att bedriva enskild verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.